top of page

Yrkesutbildning 

Vi erbjuder utbildning för yrkesförare som ger rätt behörighet

och enligt krav från Arbetsmiljöverket.Vi utbildar förare för

fyrhjuling för professionellt bruk och vänder oss till

entreprenörer, skogsägare och jägare.

 

Har du körkort för år 2000 får du köra fyrhjuling i privat bruk,

men detta gäller ej för uppdrag i tjänsten.Då krävs det förarbevis.

 

Vår utbildning är en kombination av teori och praktik.

Kursen innehåller information om lagar, bestämmelser, olycksrisker och skyddsutrustning. Praktik med terrängteknik, körställningar, körning med släp och vinschning. 

Utbildningen avslutas med ett teoriprov och förarbevis

utfärdas av Transportstyrelsen efter avslutade utbildning.

Vi är auktoriserade av Transportstyrelsen.

Utbildning 1 1/2 dag

I priset ingår teori, praktik, teoriprov och måltider

Möjlighet finns att boka boende.

UTV/ATV-maskiner betraktas som arbetsutrustning och 

kan medföra särskild risk för arbetstagares säkerhet och hälsa. 

 

En arbetstagare eller inhyrd arbetskraft som använder UTV/ATV

arbetsutrustning skall ha dokumentation över praktiska och teoretiska

kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

 

Arbetsgivaren är skyldig att följa Arbetsmiljöverkets regler

och föreskrifter för användning av UTV/ATV i tjänsten. 

bottom of page